Selected Article

Title

Göç ile Çok Boyutlu Karşılaşmalar

Multi-Dimensional Encounters with Migration

Description

Bu sunuşta, göç kavramının önemi ve onun çok boyutlu yapısı kısaca analiz edilmiştir. Ayrıca, göçün kavramsal, yerel, uluslararası, küresel, psikolojik, politik, hukuki ve eleştirel gibi farklı boyutları arasındaki ilişki tartışılmıştır. ViraVerita E-Dergi: Disiplinlerarası Karşılaşmalar’ın 8. Sayısının ortak editörleri olarak Kıral Uçar, Kükrer ve Uçar, bu sayıda yayımlanan makaleleri ve onların göç çalışmaları alanına yaptıkları değerli katkıları takdim ediyorlar.

In this preface, the importance of the concept of migration and its multi-dimensional structure are shortly analysed. Also, the relations between different dimensions of migration such as conceptional, local, international, global, psychological, political, juridical, and critical, are discussed. Kıral Uçar, Kükrer, and Uçar, as the co-editors of ViraVerita E-Journal: Interdisciplinary Encounters- Volume 8, introduce the articles published in this volume and and their worthwhile contribution to the field of migration studies.