ARTICLES
130 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Kavramların öğrenilmesinde öğrenci veöğretmenlere rehber olan ders kitaplarının bilimsel açıdan hata içermemesioldukça önemlidir. Özellikle, öğrencileri kavram yanılgısına düşürecek bilgi veiçeriklerin ders kitaplarında yer almaması gerekmektedir. Bu...
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin ulusal kanalı olanTRT Çocuk’ ta çocukların yaş düzeylerine göre, belirli kazanım ve temalarçerçevesinde hazırlanarak yayınlanan çizgi filmlerden biri olan ve araştırmayakatılan öğrenciler tarafından en çok sevilen “R...
Bu araştırmanın amacı Türkiye’nin ulusal kanalı olanTRT Çocuk’ ta çocukların yaş düzeylerine göre, belirli kazanım ve temalarçerçevesinde hazırlanarak yayınlanan çizgi filmlerden biri olan ve araştırmayakatılan öğrenciler tarafından en çok sevilen “R...