ARTICLES
24 Article(s)
1, 2, 3 >> >|
Document(s)
Title
Çoğu problem yüksek miktarda veri veya belirsizlik içerdiğindenbilgisayarlı matematik zorunlu hale gelmiştir. Bu tür problemlerle başaçıkabilmek için, bulanık parametreli bulanık esnek matris (fpfs-matris) kavramı Enginoğlu tarafından ortaya atıldı. ...
The present study was conducted to evaluate the response of sugar beet (Beta vulgaris L.) cv. esperanza to different water levels and foliar application of micronutrients in 2016. Three irrigation regimes were applied; well watered (D1.00), moderate ...
This study examined the effect of the storyline method of education on the level of elementary school preparedness of five year-old children. The study was of experimental research design and used the pretest/posttest with control group experimental ...
Themost important turning point in Turkish history of the Çanakkale War, known inEnglish as the Dardanelles Campaign, the Battle of Gallipoli, or the Battle ofÇanakkale, involves many omissions in terms of historical records due to thesituation facin...
Bu sunuşta, göç kavramının önemi ve onun çok boyutlu yapısı kısaca analiz edilmiştir. Ayrıca, göçün kavramsal, yerel, uluslararası, küresel, psikolojik, politik, hukuki ve eleştirel gibi farklı boyutları arasındaki ilişki tartışılmıştır. ViraVerita E...
Bu çalışma,domates (Lycopersicum esculentum L.)bitkisinin su ve radyasyon kullanım etkinliğini, verim ve bitki gelişimparametrelerini aynı anda belirlemek için arazi koşullarında yürütülmüştür.Domates fideleri arazi koşullarına üç faklı sıklıkta diki...