ARTICLES
8 Article(s)
Document(s)
Title
Çoğu problem yüksek miktarda veri veya belirsizlik içerdiğindenbilgisayarlı matematik zorunlu hale gelmiştir. Bu tür problemlerle başaçıkabilmek için, bulanık parametreli bulanık esnek matris (fpfs-matris) kavramı Enginoğlu tarafından ortaya atıldı. ...
Bu sunuşta, göç kavramının önemi ve onun çok boyutlu yapısı kısaca analiz edilmiştir. Ayrıca, göçün kavramsal, yerel, uluslararası, küresel, psikolojik, politik, hukuki ve eleştirel gibi farklı boyutları arasındaki ilişki tartışılmıştır. ViraVerita E...
Themost important turning point in Turkish history of the Çanakkale War, known inEnglish as the Dardanelles Campaign, the Battle of Gallipoli, or the Battle ofÇanakkale, involves many omissions in terms of historical records due to thesituation facin...
The uni-int decision-making method constructed by and-product/or-product was defined and applied to a decision-making problem by Çağman and Enginoğlu. The method has a potential for applications in several areas such as machine learning and image pro...
Since many problemshave a large amount of data and/or uncertainty, the computer mathematics hasbecome compulsory. To deal with such kinds of these problems, the concept of d-matrices has beendefined by Enginoğlu. In this paper, we first give some bas...