Статьи
5 414 011 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
There are analysed the data of various researchers in Ukraine, Russia, the USA and others on the distribution of socionic types in various professional and social samples. It is shown that the occupationally-social cluster, in which data is collected...
Запропонована комплексна матрична математична модель гідрооб’ємно – механічної трансмісії трактора з урахування температурних режимів роботи гідрооб’ємної передачі. Описана методика створення базисних кінематичних, силових та теплових матриць та їх к...
Метою статті є розробка і дослідження алгоритму керування швидкістю та побудова математичної моделі системи електропривода на базі повністю керованої машини подвійного живлення (МПЖ). Побудовано математичну модель системи електропривода з МПЖ, на осн...