Статьи
239 175 846 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Sayısal iletişim tekniği kullanılarak yapılan radyo yayıncılık hizmetleri, analog yayın sistemlerine göre ses kalitesinin üstünlüğü yanında çeşitli bilgilerin eş zamanlı olarak ve daha ekonomik koşullarda program ile birlikte iletilebilme imkanı sağl...
Özet 1 :Ülkemizde ve dünyada atık miktarlarıhızla artmakta ve toplanan atıklar çevre ve insan sağlığı için risk oluşturmaktadır.Toplanan atıklar içerisinde organik kısımlar büyük bir yer tutmaktadır.Kentsel, tarımsal ve sanayi kökenli organik atıklar...