Статьи
1 790 075 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Maximising the use of preclinical murine models of progressive kidney disease as test beds for therapies ideally requires kidney function to be measured repeatedly in a safe, minimally invasive manner. To date, most studies of murine nephropathy depe...
У статті крізь призму історико-бібліографічних досліджень презентовано сторінку «Марія Монтессорі» в інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу». Унаочнено основні принципи педагогіки авторки, їх функціонування в українс...
У статті акцентовано на важливості переосмислення радянського минулого, зокрема через дослідження життєвого шляху та творчої спадщини педагогічних персоналій того часу. Подано біографію історика педагогіки Олександра Дзеверіна, окреслено його внесок ...
У статті аналізується вплив ідей і педагогічного досвіду Василя Сухомлинського на організацію і функціонування навчально-виховного процесу в закладах освіти різного рівня, переважно дошкільних та загальноосвітніх, впродовж останніх двох десятиліть, щ...
Стаття присвячена розкриттю маловідомого аспекту педагогічної спадщини Василя Сухомлинського – епістоляріям, в яких піднята тема екологічного виховання молодших школярів та дітей старшого віку, формування їхнього екологічного світогляду. Виявлено, що...
Постановка проблеми. Нинішні освітні трансформації актуалізують ґрунтовне вивчення, осмислення і творче використання вітчизняного історико-педагогічного досвіду, зокрема розвитку підручникотворення в початковій освіті. У такому контексті наукове заці...
У тезах представлено особливості висвітлення історико-педагогічної спадщини Марії Монтессорі в інформаційно-бібліографічному ресурсі «Видатні педагоги України та світу» ДНПБ ім. В. О. Сухомлинського.
Метою статті визначено розкриття досвіду реалізації доволі непростого історико-краєзнавчого проєкту: реконструкції історії сільського шкільництва на мікрорівневому та регіональному рівнях. Визначено основні етапи евристичних зусиль задля досягнення п...