Статьи
208 985 326 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
ÖZET Giriş; Posteriorreversible ensefalopati sendromu (PRES) , nörolojik ve radyolojik bulguların eşlik ettiği geri döndürülebilirbir sendromdur. İlk olarak 1996 yılında Hınchey J ve ark. tarafından tanımlananbu sendrom genellikle hipertansiyon, baş ...
Her edebiyat toplumun hayatına dair izler taşır; meslekler hakkındakibilgiler de bu izler arasında yer alır. Klasik Türk edebiyatında da Osmanlıdönemindeki çeşitli meslekler hakkında bilgi bulmak mümkündür. Dalgıçlık da bumesleklerden biridir ve klas...