ARTICLES
23,939,381 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Abbasiler Dönemi’nde Müslüman Araplar tarafındanHint, İran ve İlkçağ-Yunan kaynakları Arapçaya çevrilmiştir. Hint-İrankaynakları Müslümanların astronomi hakkındaki bilgilerini arttırmıştır. Ancakzamanla İlkçağ-Yunan eserleri Arapçaya çevrilince Batla...
Astronomi ile fen bilimleribirbirlerini karşılıklı olarak besleyen kaynaklardır. İlköğretim bölümlerindeokuyan öğretmen adayları ile yapılan astronomi kavram yanılgıları tespiti içerikliaraştırmalarda öğretmen adaylarının astronomi kavramları ile ilg...
Sudden cardiac arrest is one of the lifethreatening conditions, and if not treated immediately and effectively deathwill occur within minutes. Cardiopulmonary resuscitation (CPR) is the mosteffective way to save lives of cardiac arrest patients. Stud...