ARTICLES
2,399,898 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
В статті розкрито особливості використання коучингу як технології розвитку лідерства у сфері освіти. Розглянуто сутність, історію та основні підходи до визначення поняття «коучинг». Представлено новий інноваційний підхід до процесу навчання в закладі...
У статті представлено важливість коучингового підходу як засобу підвищення якості вищої освіти, особливості стосунків між учителем і студентом при цьому, які спрямовані на особистісний і професійний розвиток. Розглянуто сутність і основні підходи до ...
У статті розкриті особливості використання коучингу як інструменту соціально-психологічної допомоги клієнтові в рішенні проблем, розширенні власних можливостей, сприянні особистому і професійному розвитку. Представлені сутність і основні підходи до в...
Методичні рекомендайії, що мають на меті поліпшення роботи з групами і колнктивами в системі освіти, допоможуть їх користувачам краще оволодіти методиками й технологіями оптимізації групової взаємодії, соціально-психологічного кдімату в групах, рохви...
У статті досліджено ціннісну природу виховання духовності у дітей. Автор спирається на теоретичні засади античної філософії і педагогіки, представників епохи Відродження М. Куземського, Е. Роттердамського, М. Монтеня, українських філософів С. Оріховс...
У монографії представлено ціннісно-рольовий підхід у теорії та практиці командотворення, в межах якого розроблено авторську ціннісно-рольову концепцію формування і розвитку команд та низку ціннісно-рольових командотворчих технологій. Парадигмальні ме...
Проблемам психології малих, середніх та великих груп було присвячено всеукраїнську конференцію "Актуальні проблеми психології малих груп", яка відбулася 14-15 лютого 2011р. в м.Києві. У цьому двотомному спецвипуску журналу публікуються статті, в осно...
У колективній монографії, підготовленій науковцями лабораторії загальної психології та історії психології ім. В. А. Роменця Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, висвітлено історичні передумови, особливості та специфіку становлення ба...
У монографії представлено результати: узагальнення розроблених підходів до розв’язання проблеми; розробки психодіагностичного інструментарію та вивчення рівня готовності та дослідження психологічних основ підготовки педагогічних працівників до розвит...
У навчально-методичному комплексі спецкурсу представлено практичні методи оптимізації соціально-психологічного клімату в малих групах освітнього середовища. Комплекс розроблено з урахуванням сучасних теоретичних знань та практичних здобутків соціальн...