ARTICLES
19 Article(s)
1, 2 >>
Document(s)
Title
Remarks on Colour
This book comprises remarks on color which was written by Wittgenstein in recent months of his life. It is one of the few documents which shows him concentratedly at work on a single philosophical issue. The principal theme is the features of differe...
Fragmanlar
Bu yazıda Anaksagoras’ın Fragmanlar’ı içeriliyor. Anaksagoras, yönetici bir güç olarak nous kozmolojik nous kavramını felsefeye sokmakla meşhurdur. Anaksagoras, yaratıcı kaostan mevcut düzenlere geçiş sürecindeki ortamların açıklamasını vermeye çabal...