ARTICLES
7 Article(s)
Document(s)
Title
Rare genetic variants are abundant in humans and are expected to contribute to individual disease risk. While genetic association studies have successfully identified common genetic variants associated with susceptibility, these studies are not pract...
Rare genetic variants are abundant in humans and are expected to contribute to individual disease risk. While genetic association studies have successfully identified common genetic variants associated with susceptibility, these studies are not pract...
Rare genetic variants are abundant in humans and are expected to contribute to individual disease risk. While genetic association studies have successfully identified common genetic variants associated with susceptibility, these studies are not pract...
Rare genetic variants are abundant in humans and are expected to contribute to individual disease risk. While genetic association studies have successfully identified common genetic variants associated with susceptibility, these studies are not pract...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт за темами "Теорія ймовірностей та елементи математичної статистики" для технічних спеціальностей, рівноправні автори : І. С. Пожуєва, Т. І. Левицька, Г. А. Шишканова, Запоріжжя: ЗНТУ, 2005 – 67 с.
Розрахунково-графічні завдання з дисципліни "Дискретна математика" за темою: «Теорія графів» для студентів факультету КНТ денної форми навчання / уклад.: Т. І. Левицька, І. С. Пожуєва, В. С. Левада, Г. А. Шишканова – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – 50 с.
Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи по вивченню дисципліни “Математика міжнародних фінансів” для студентів гуманітарного факультету усіх форм навчання / уклад.: Г. А. Шишканова, О. А. Щербина - Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 72 с.