ARTICLES
7,175,477 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Günümüzde endüstri ilişkileri sisteminde barışın sağlanmasında, sistemin aktörlerinin karşılıklı diyalog ve işbirliğinin önemi büyüktür. Özellikle yaşanan küreselleşme süreciyle yaşanan değişim beraberinde ekonomide olduğu kadar siyasal sistemin bir ...
Fashion is a form of rhetoric. It has the power to communicate whether intentionally or not. Jacqueline Kennedy utilized this form of communication to express herself to create a new image of the White House, and to educate the American public on nua...