ARTICLES
89,436 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Рад се бави свадбом, свадбеним обичајима, представама и веровањима везаним за брак, девојаштво и еротско у романима Бихорци и Мојковачка битка Ћамила Сијарића. У раду се доводи у везу текст романа с народним веровањима везаним за свадбу и брак, утеме...
Аутор разматра терминолошке и књижевноисторијске дилеме у периодизацијама српске књижевности, те указује на смјену старијих (хронолошко-филолошких) мјерила новијим, типолошким мјерилима, која јасније обиљежавају процесе смјењивања поетичких тежишта ј...
U Gibsonovom kiberpankovskom spoju čoveka i tehnologije, kao i u konstruisanoj stvarnosti kiberprostora, uočljivi su motivi i konvencije tipični za gotsku prozu. U Gibsonovoj prvoj trilogiji, koju čine romani Neuromant, Grof Nula i Monalizin natpogon...
У раду се првобитно указује на терминолошку прецизност сталног облика песме романског порекла, настанак и распрострањеност кроз векове у разним књижевностима и на основне карактеристике секстине као компликованог и захтевног обликa строгог поретка. П...
Овај рад се бави преиспитивањем феномена комичног у Естетици Николајa Хартмана. Најпре је изложена проблематика индефинибилности карактеристична за теорије смеха, а потом и основне поставке Хартмановог феноменолошког филозофског система, уз одређење ...