ARTIKEL
19.117.477 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Proportion of women working in the hitherto male-dominated sectors such as Science, Technology, Engineering, and Maths (STEM) jobs are primarily low because of gender stereotyping and motherhood roles. Using the findings of the article titled Entitle...
Розглядаються концептуальні підходи до створення інформаційно-аналітичної системи управління навчальним процесом ВНЗ, в якій використовуються сучасні методи прийняття рішень та імітаційного моделювання, web-технології. Основними критеріями вибору зас...
У науково-методичному посібнику представлено результати теоретичного й експериментального дослідження. Він має на меті сприяти формуванню у школярів підліткового та юнацького віку непрагматичної мотивації, практичних вмінь і навичок ощадливого ресурс...
У програмно-методичному комплексі представлено зміст, основні методичні підходи та дидактичні матеріали щодо формування ігрової діяльності у дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.
Оновлення сучасного суспільства ставить перед системою освіти нові завдання щодо змісту і форм позашкільної освіти. Перехід до сучасних методів навчання і виховання з використанням аксіологічного підходу потребує оновлення змісту навчально-виховного ...
У дисертації висвітлено соціокультурні, філософсько-політологічні та психолого-педагогічні детермінанти та сутність поняття “культура демократизму учня старших класів”, схарактеризовано його когнітивний, емоційно-ціннісний та діяльнісно-практичний ко...
Представлено програму з предмету "Основи здоров’я" для 6-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку.
Дисертація присвячена формуванню у старшокласників професійних ідеалів у процесі технологічної підготовки. На основі аналізу наукових джерел уточнено сутність поняття “професійний ідеал старшокласника” в контексті технологічного напряму профільного н...