ARTIKEL
2.764.113 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Bu makalede, faydacı ahlak anlayışının İlkçağ Felsefesinde nasıl ele alındığıçalışılmıştır. Antikçağda geliştirilip yaygınlaştırılan bu faydacı düşünceler,Demokritos, Aristippos ve Epiküros’un görüşleri ekseninde ele alınmıştır. Buüç filozofun görüşl...