ARTICLES
402,567 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Předkládaná disertační práce se věnuje zakládání budov a následně vzniklých poruch staveb, které jsou na objemově nestálých zeminách realizovány. Ve své práci jsem se zaměřila na studium jílovitých a sprašovitých zemin, které jsou výrazně zastoupeny ...
Bakalářská práce se zabývá problematikou sedimentů a jejich vlivu na hydrologii v tocích. Práce může sloužit jako příručka pro zajištění teoretických znalostí v oblasti sedimentů, způsobu jejich měření a strategie monitorování. Jako výchozí materiál ...
Bakalářská práce zpracovává princip flotace rozpuštěným vzduchem (DAF), její historii, modifikace a parametry. Popisuje také její účinnost při odstraňování sinic, řas a zákalu na povrchových zdrojích. Dále jsou sepsány zkušenosti s flotací na prvním ...