ARTICLES
11,633 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Buçalışmanın amacı, İstanbul’da görev yapan soruşturma grubundaki il eğitimdenetmenlerinin disiplin soruşturmalarında karşılaştıkları sorunların nelerolduğunun belirlenmesidir. Araştırma, içerik analizyönteminin benimsendiği nitel bir çalışmadır. Ara...
Bu derlemede; vitrifikasyonda blastosöl sıvısının(blastokistlere ait sıvı) (BS) aspire edilmesi ile blastokistin gelişimini,hayatta kalma oranını ve implantasyon başarısını etkileyip etkilemediğitartışılacaktır. Blastosöl sıvısındamevcut olan genetik...
Sweet sendromu dermiste yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize reaktif bir proçestir. Ateş ve periferal nötrofili ile birlikte genellikle üst ekstremiteler, yüz veya boyunda lokalize kırmızı renkli, hassas ve ısı artışı gösteren papül, nodül ve...
Buçalışmanın amacı, İstanbul’da görev yapan soruşturma grubundaki il eğitimdenetmenlerinin disiplin soruşturmalarında karşılaştıkları sorunların nelerolduğunun belirlenmesidir. Araştırma, içerik analizyönteminin benimsendiği nitel bir çalışmadır. Ara...
Bu derlemede; vitrifikasyonda blastosöl sıvısının(blastokistlere ait sıvı) (BS) aspire edilmesi ile blastokistin gelişimini,hayatta kalma oranını ve implantasyon başarısını etkileyip etkilemediğitartışılacaktır. Blastosöl sıvısındamevcut olan genetik...
Sweet sendromu dermiste yoğun nötrofil infiltrasyonu ile karakterize reaktif bir proçestir. Ateş ve periferal nötrofili ile birlikte genellikle üst ekstremiteler, yüz veya boyunda lokalize kırmızı renkli, hassas ve ısı artışı gösteren papül, nodül ve...
Buçalışmanın amacı, İstanbul’da görev yapan soruşturma grubundaki il eğitimdenetmenlerinin disiplin soruşturmalarında karşılaştıkları sorunların nelerolduğunun belirlenmesidir. Araştırma, içerik analizyönteminin benimsendiği nitel bir çalışmadır. Ara...