ARTICLES
11,258 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Amaç: Serebral venöz tromboz nadir görülen bir inme nedenidir. Tedavide antikoagülan ajanlar kullanılmaktadır. Tedavide amaç trombozu ortadan kaldırarak rekanalizasyonu sağlamaktır. Rekanalizasyon süresi sıklıkla 3-12 ay arasında değişmektedir. Tromb...
Recently, bioactiveproperties of mushrooms have been intensively investigated, and their wealth inbioactive compounds particularly of medicinal properties have increased theirconsumption. In this study, quorum sensing inhibition and anti-microbial pr...
Buaraştırmanın amacı, paternalist liderlik algısının çalışan sesliliği üzerindekietkisini ortaya koymaktır. Bu amaçla tamamı gıda sektöründe faaliyet gösterenişletmelerde çalışan 123 katılımcıdan anket tekniği ile veri toplanmıştır.Kullanılan anket f...
Aşçılık, beceri ve planlıçalışmayı gerektiren bir meslek olup alana yönelik özen ve ilgi, son yıllardaartış göstermektedir. Mesleğe yönelik artan ilgiyle beraber aşçılık eğitimi deönem kazanmıştır. Yeme-içme deneyimleri için belirli bir ücret ödeyenm...
Bu çalışmanın amacı havacılık sektöründe faaliyet gösteren örgütlerde hâkim olun örgüt kültürü tipini (klan, adhokrasi, hiyerarşi, pazar) belirlemek ve örgüt kültürü tipleri ile çalışanların bağlamsal performans düzeyleri arasındaki ilişkiyi inceleme...