ARTICLES
84,091,883 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Bu araştırma, birdurum saptaması olup, üniversite öğrencilerinin probiyotik ürün tüketimdurumlarını belirlemek amacıyla planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, SelçukÜniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünde öğrenim gören 400öğrenci olu...
Giant cervical intradural extramedullary schwannomawith severe spinal cord compression is a rare entity. Tumor spread and size arevery important for surgical approach. In this case, we report a 55-years-oldmale patient with a giant intradural-extrame...
This paper mainly focuseson the natural frequencies of steel I-girder continuous-span bridges withstraight haunched sections. The finite element analysis is performed to modeldynamic behaviour of bridges by using CSIBridge package. Continuous-spanbri...
Al89.5Si10Mg0.5 metalik köpük 3D metal yazıcı ile üretildi. Tasarım deseni üçgen benzeri bir yapıya sahiptir ve hizalanmış tellerden oluşur. Yapı, teller arasındaki mesafe1 mm ve tel çapı 1.2 mm olacak şekilde tasarlanmıştır. X-ışını sonuçları numune...
Bu çalışmada, öğretmen adaylarının matematikkavramına yönelik metafor algıları araştırılmış, film türü ve hava durumumetaforları yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca adayların matematik kavramınayönelik tutumları araştırılmış, metafor algıları ve öğrenim...