ARTICLES
397,377 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Ben shu da po yuan you de ji,Nei,Wai,Fu,Er de fen lei fang fa,Jiang ji bing an xi tong fen lei,An zhao ji bing zai lin chuang gong zuo zhong chu xian de pin lv,Lie chu le hu shi zai zhi ye guo cheng zhong ke neng hui yu dao de chang jian ji bing.Nei ...
和平的艺术 ( 1)
这本书是结合了道德经和孙子兵法的概念而写的。这本书将个人对老子道德经的解读改写为《孙子兵法》的形式,以促进和鼓励和平的行为,而不是战争。因此,这本书是为了激励人们创造和平而写的。