ARTICLES
30,662,817 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
ÖZETKnow-how sözleşmeleri, taraflardan birisine (know-how veren tarafa) know-how'ın verildiği diğer tarafa (know-how alan taraf) belirli bir know-how'ı açıklama ve know-how'ın kullanımına izin verme buna karşılık olarak da know-how alana belirli bir ...
ÖZETGirişte işverenlerinin iflası durumunda çalışanların korunmasına ilişkin 22 Ekim 2008 tarihli ve 2008/94/EG sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi ele alınmaktadır. Sonrasında yukarıda belirtilen Direktifin Avusturya da hayata nasıl geçir...
ÖZET Öldürme suçu insanlık tarihinin en kadim ve en ağır suçlarından biridir. Bu suç kasten işlenebileceği gibi hataen de işlenebilir. Konumuzu oluşturan ve modern hukukta taksirle ölüme sebebiyet verme olarak adlandırılan bu suçlar, İslam ve Osmanlı...