ARTICLES
11,969 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
We studied the interplay between quantum interference (QI) and molecular asymmetry in charge transport through a single molecule. Eight compounds with five-membered core rings were synthesized, and their single-molecule conductances were characterize...
Living liquid crystals, a realization of active nematics where a lyotropic liquid crystal is combined with active bacteria, exhibit a plethora of out-of-equilibrium phenomena that range from active turbulence and dynamic spatiotemporal patterns to th...
Blockchain offers an innovative approach to storing information, executing transactions, performing functions, and establishing trust in an open environment. Many consider blockchain as a technology breakthrough for cryptography and cybersecurity, wi...
Misof, Bernhard;Liu, Shanlin;Meusemann, Karen;Peters, Ralph S.;Donath, Alexander;Mayer, Christoph;Frandsen, Paul B.;Ware, Jessica;Flouri, Tomas;Beutel, Rolf G.;Niehuis, Oliver;Petersen, Malte;Izquierdo-Carrasco, Fernando;Wappler, Torsten;Rust, Jes;Aberer, Andre J.;Aspoeck, Ulrike;Aspoeck, Horst;Bartel, Daniela;Blanke, Alexander;Berger, Simon;Boehm, Alexander;Buckley, Thomas R.;Calcott, Brett;Chen, Junqing;Friedrich, Frank;Fukui, Makiko;Fujita, Mari;Greve, Carola;Grobe, Peter;Gu, Shengchang;Huang, Ying;Jermiin, Lars S.;Kawahara, Akito Y.;Krogmann, Lars;Kubiak, Martin;Lanfear, Robert;Letsch, Harald;Li, Yiyuan;Li, Zhenyu;Li, Jiguang;Lu, Haorong;Machida, Ryuichiro;Mashimo, Yuta;Kapli, Pashalia;McKenna, Duane D.;Meng, Guanliang;Nakagaki, Yasutaka;Luis Navarrete-Heredia, Jose;Ott, Michael;Ou, Yanxiang;Pass, Guenther;Podsiadlowski, Lars;Pohl, Hans;von Reumont, Bjoern M.;Schuette, Kai;Sekiya, Kaoru;Shimizu, Shota;Slipinski, Adam;Stamatakis, Alexandros;Song, Wenhui;Su, Xu;Szucsich, Nikolaus U.;Tan, Meihua;Tan, Xuemei;Tang, Min;Tang, Jingbo;Timelthaler, Gerald;Tomizuka, Shigekazu;Trautwein, Michelle;Tong, Xiaoli;Uchifune, Toshiki;Walzl, Manfred G.;Wiegmann, Brian M.;Wilbrandt, Jeanne;Wipfler, Benjamin;Wong, Thomas K. F.;Wu, Qiong;Wu, Gengxiong;Xie, Yinlong;Yang, Shenzhou;Yang, Qing;Yeates, David K.;Yoshizawa, Kazunori;Zhang, Qing;Zhang, Rui;Zhang, Wenwei;Zhang, Yunhui;Zhao, Jing;Zhou, Chengran;Zhou, Lili;Ziesmann, Tanja;Zou, Shijie;Li, Yingrui;Xu, Xun;Zhang, Yong;Yang, Huanming;Wang, Jian;Wang, Jun;Kjer, Karl M.;Zhou, Xin
Misof, Bernhard;Liu, Shanlin;Meusemann, Karen;Peters, Ralph S.;Donath, Alexander;Mayer, Christoph;Frandsen, Paul B.;Ware, Jessica;Flouri, Tomas;Beutel, Rolf G.;Niehuis, Oliver;Petersen, Malte;Izquierdo-Carrasco, Fernando;Wappler, Torsten;Rust, Jes;Aberer, Andre J.;Aspoeck, Ulrike;Aspoeck, Horst;Bartel, Daniela;Blanke, Alexander;Berger, Simon;Boehm, Alexander;Buckley, Thomas R.;Calcott, Brett;Chen, Junqing;Friedrich, Frank;Fukui, Makiko;Fujita, Mari;Greve, Carola;Grobe, Peter;Gu, Shengchang;Huang, Ying;Jermiin, Lars S.;Kawahara, Akito Y.;Krogmann, Lars;Kubiak, Martin;Lanfear, Robert;Letsch, Harald;Li, Yiyuan;Li, Zhenyu;Li, Jiguang;Lu, Haorong;Machida, Ryuichiro;Mashimo, Yuta;Kapli, Pashalia;McKenna, Duane D.;Meng, Guanliang;Nakagaki, Yasutaka;Luis Navarrete-Heredia, Jose;Ott, Michael;Ou, Yanxiang;Pass, Guenther;Podsiadlowski, Lars;Pohl, Hans;von Reumont, Bjoern M.;Schuette, Kai;Sekiya, Kaoru;Shimizu, Shota;Slipinski, Adam;Stamatakis, Alexandros;Song, Wenhui;Su, Xu;Szucsich, Nikolaus U.;Tan, Meihua;Tan, Xuemei;Tang, Min;Tang, Jingbo;Timelthaler, Gerald;Tomizuka, Shigekazu;Trautwein, Michelle;Tong, Xiaoli;Uchifune, Toshiki;Walzl, Manfred G.;Wiegmann, Brian M.;Wilbrandt, Jeanne;Wipfler, Benjamin;Wong, Thomas K. F.;Wu, Qiong;Wu, Gengxiong;Xie, Yinlong;Yang, Shenzhou;Yang, Qing;Yeates, David K.;Yoshizawa, Kazunori;Zhang, Qing;Zhang, Rui;Zhang, Wenwei;Zhang, Yunhui;Zhao, Jing;Zhou, Chengran;Zhou, Lili;Ziesmann, Tanja;Zou, Shijie;Li, Yingrui;Xu, Xun;Zhang, Yong;Yang, Huanming;Wang, Jian;Wang, Jun;Kjer, Karl M.;Zhou, Xin