ARTICLES
218 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Amaç: Buçalışmanın amacı ünitemizde RDS tanısı ile takip ve tedavi ettiğimiz pretermbebeklerdeki BPD görülme oranı, bu bebeklerin klinik ve demografik verileri verisk faktörleri paylaşılarak gelişen yenidoğan yoğun bakım tekniklerine rağmenhastalığın...
Bu çalışmadaöğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye (YBÖ) yönelik tutumları, dijital yerli olmadurumu ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim- öğretim yılı ikinci dönemindeBartın ...
Bu çalışmadaöğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye (YBÖ) yönelik tutumları, dijital yerli olmadurumu ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim- öğretim yılı ikinci dönemindeBartın ...
Amaç: Buçalışmanın amacı ünitemizde RDS tanısı ile takip ve tedavi ettiğimiz pretermbebeklerdeki BPD görülme oranı, bu bebeklerin klinik ve demografik verileri verisk faktörleri paylaşılarak gelişen yenidoğan yoğun bakım tekniklerine rağmenhastalığın...