ARTICLES
275 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Amaç: Buçalışmanın amacı ünitemizde RDS tanısı ile takip ve tedavi ettiğimiz pretermbebeklerdeki BPD görülme oranı, bu bebeklerin klinik ve demografik verileri verisk faktörleri paylaşılarak gelişen yenidoğan yoğun bakım tekniklerine rağmenhastalığın...
Bu çalışmadaöğretmenlerin yaşam boyu öğrenmeye (YBÖ) yönelik tutumları, dijital yerli olmadurumu ve teknoloji kabulü arasındaki ilişkinin ortaya konulması amaçlanmıştır.Çalışmanın katılımcılarını 2016-2017 eğitim- öğretim yılı ikinci dönemindeBartın ...
Pestisitler yıllardır tarım alanlarında kullanılmaktadır. Ancak bu yaygın kullanım, bilimsel ve endüstriyeltopluluklarda pestisitlerin uzun vadeli insan sağlığı riskleri üzerine bilinen toksisitelerinden dolayı endişeyiarttırmıştır. Böylelikle pestis...