ARTICLES
106 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği’ne kollarda ve yüzde farklı büyüklüklerde yaraşikayetiyle Irak’tan göç etmiş iki kardeş başvurdu. Yara yerinden alınan materyalden yapılan incelemedekutanöz leishmaniasis tanısı konan hastalara intra...
Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Polikliniği’ne kollarda ve yüzde farklı büyüklüklerde yaraşikayetiyle Irak’tan göç etmiş iki kardeş başvurdu. Yara yerinden alınan materyalden yapılan incelemedekutanöz leishmaniasis tanısı konan hastalara intra...
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları (İYE), gereksizantibiyotik kullanımı sonucu artan antibiyotik direnç oranları nedeniyle ampirik tedavi seçiminde zorluklaraneden olmaktadır. Bu çalışmada, ...
ÖZETAmaç: Obezite dünya genelinde artmaya devam eden major sağlık problemlerinden biri olarak gösterilmekteve Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi küresel bir epidemi olarak belirtmektedir. Obezite tüm yaş gruplarında artmaktadırve birçok nedene bağlı olara...
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında solunum sistemi hastalıklarına ve anomalilerine sık rastlanılmaktadır.Solunum yolu problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımın, tanı ve tedavidekietkinliğini ve çocukluk çağında güvenle kullanımını göste...
ÖZETAmaç: Obezite dünya genelinde artmaya devam eden major sağlık problemlerinden biri olarak gösterilmekteve Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi küresel bir epidemi olarak belirtmektedir. Obezite tüm yaş gruplarında artmaktadırve birçok nedene bağlı olara...
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları (İYE), gereksizantibiyotik kullanımı sonucu artan antibiyotik direnç oranları nedeniyle ampirik tedavi seçiminde zorluklaraneden olmaktadır. Bu çalışmada, ...
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında solunum sistemi hastalıklarına ve anomalilerine sık rastlanılmaktadır.Solunum yolu problemlerinde fleksibl fiberoptik bronkoskopi (FOB) kullanımın, tanı ve tedavidekietkinliğini ve çocukluk çağında güvenle kullanımını göste...
ÖZETAmaç: Obezite dünya genelinde artmaya devam eden major sağlık problemlerinden biri olarak gösterilmekteve Dünya Sağlık Örgütü obeziteyi küresel bir epidemi olarak belirtmektedir. Obezite tüm yaş gruplarında artmaktadırve birçok nedene bağlı olara...
ÖZETAmaç: Çocukluk çağında en sık görülen enfeksiyonlardan biri olan idrar yolu enfeksiyonları (İYE), gereksizantibiyotik kullanımı sonucu artan antibiyotik direnç oranları nedeniyle ampirik tedavi seçiminde zorluklaraneden olmaktadır. Bu çalışmada, ...