ARTICLES
4 Article(s)
Document(s)
Title
Bu çalışmada, HacettepeÜniversitesi’nin bütün fakültelerindeki akademik personel ve idari personel ileson sınıf öğrencileri olmak üzere farklı iç paydaş gruplarının üniversitenin örgütselimajına ilişkin algılarının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma ...