ARTICLES
96 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Filosofie raakt steeds meer ingeburgerd in het reguliere schoolprogramma. Denken over denken, over ethiek of over de mens lijkt niet meer te zijn voorbehouden aan vakfilosofen, maar kan op elementaire wijze worden onderricht aan kinderen. Een filosof...
De Zwitser Pestalozzi (1746-1827) wordt algemeen gezien als een van de grootste pedagogen. Hij stelde dat het in de armenopvoeding belangrijk is om kinderen een geschikte beroepsopleiding te geven, zodat ze zich later zelf kunnen redden.Daarom begon ...
Puberteit
Pubergedrag omstreeks 1960, beschreven door Godfried Bomans, en vijftig jaar later, in onze tijd.
Pestalozzi in meervoud
In de historische pedagogiek is Pestalozzi geen onbekende. In vrijwel elk handboek over de geschiedenis van opvoeding en onderwijs duikt zijn naam op. Die wordt dan in verband gebracht met zijn voor de negentiende eeuw baanbrekende ideeën over het be...
De wording van de moderne pedagogiek ging in de afgelopen twee eeuwen niet altijd even vanzelfsprekend en vloeiend. Er zijn diverse ontwikkelingslijnen en tradities herkenbaar. Voor een overzicht daarvan bestaan er, anno 2000, goede hand- en leerboek...