ARTICLES
111 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Werd in Nederland M.J. Langeveld (1905-1989) lange tijd beschouwd als een van de meest vooraanstaande pedagogen, in Duitsland was dat het geval met O.F. Bollnow (1903-1991). Beiden behoorden tot de geesteswetenschappelijke stroming. Ze kenden elkaar ...
Hoe moeten de vele kindertaferelen van de schilder Albert Anker (1831-1910) worden geïnterpreteerd? Gaat het om een natuurgetrouwe weergave van een (voorbije)kinderwereld of om een geromantiseerde kijk op kinderen?
Werd in Nederland M.J. Langeveld (1905-1989) lange tijd beschouwd als een van de meest vooraanstaande pedagogen, in Duitsland was dat het geval met O.F. Bollnow (1903-1991). Beiden behoorden tot de geesteswetenschappelijke stroming. Ze kenden elkaar ...
Voor het historisch-pedagogisch onderzoek komen diverse bronnen in aanmerking. Bovendien kan gebruik gemaakt worden van bevindingen uit andere vakwetenschappen, zoals de kunstgeschiedenis en literatuurgeschiedenis. Exemplarisch wordt ingegaan op de b...