ARTICLES
85 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
De Zwitser Pestalozzi (1746-1827) wordt algemeen gezien als een van de grootste pedagogen. Hij stelde dat het in de armenopvoeding belangrijk is om kinderen een geschikte beroepsopleiding te geven, zodat ze zich later zelf kunnen redden.Daarom begon ...
In 1996 werd wereldwijd de 250ste geboortedag van J.H.Pestalozzi gevierd. In de historische pedagogiek krijgt Pestalozzi de grootste eer als 'Symbol der Pädagogik schlechthin'(H-E.Tenorth). In Nederland is men zijn naam echter bijna vergeten.
In de geesteswetenschappelijke pedagogiek verzette men zich tegen deterministische mensopvattingen en werd uitgegaan van een opvoeding in een 'open wereld'. Het bevrijdende effect dat dit aanvankelijk met zich meebracht, lijkt in de afgelopen decenni...
Over het problematische van 'geluk' in de moderne tijd en in het bijzonder in de opvoeding. Naar aanleiding van de publicatie van Dieter Thomä, Vom Glück in der Moderne, 2003.