ARTICLES
39 Article(s)
1, 2, 3, 4 >> >|
Document(s)
Title
Buçalışmada Afyonkarahisar ilinde farklı sütlerden (inek, koyun ve keçi) üretilipve üç farklı ambalaj malzemesi Tulum, bidon ve çuval) içerisinde satışa sunulantulum peynirlerinin kimyasal ve mikrobiyolojik kaliteleri araştırılmıştır.İncelenen toplam...
Raw meatballs is afood which should be prepared daily and consumed within a few hours, shelf lifeis short and microbial in terms of risk. This research was carried out with theaim of determining the effect of various spices and modification of rawmea...
In this study, it is aimed to determine theantioxidant and antimicrobial properties of dandelion, Polygonum, mullein anddock consumed by people living in Afyonkarahisar province. At the end of thestudy, DPPH Free Radical Removal Activity (%) and Tota...
Bu çalışmada ikifarklı çay ile üretilen Kambucha çaylarının fermantasyon süresi sonundaki antikrobiyalve antioksidatif özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.18 günlükfermantasyon süresi sonunda siyah çay ile üretilen çayların Serbest radikalgider...