ARTICLES
106 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
ÖzetÜlkelerin makro iktisadi gelişmişlikve refah düzeylerini ölçmeye ilişkin çok sayıda gösterge bulunmakla birlikte,ülkelerin birbiri ile karşılaştırılmasında en yaygın kullanılan gösterge kişibaşına düşen gelir düzeyidir. Bununla birlikte, son döne...