ARTICLES
31 Article(s)
1, 2, 3, 4 >> >|
Document(s)
Title
Çalışmanın amacı, bankaların pazarlama ve satış faaliyetlerinin incelenmesi ve bu faaliyetler sonucu oluşan hizmet kalitesinin ölçülmesidir.İlk bölümde bankacılık tanımı ve gelişim süreci ile ilgili bilgi verilmiş ve bankalarda pazarlama ve satış faa...