ARTICLES
814 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Anvendelse af håndholdt mobiltelefon under cykling er forbudt ved lov i Danmark, imens det på tidspunktet for nærværende undersøgelse endnu var lovligt i Nederlandene. Gennem kvalitative interviews med cyklister i Danmark (n=9) og Nederlandene (n=10)...