ARTICLES
27,919 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
Zhang, Guojie;Li, Cai;Li, Qiye;Li, Bo;Larkin, Denis M;Lee, Chul;Storz, Jay F;Antunes, Agostinho;Greenwold, Matthew J;Meredith, Robert W;Cui, Jie;Zhou, Qi;Xu, Luohao;Pan, Hailin;Wang, Zongji;Jin, Lijun;Zhang, Pei;Hu, Haofu;Yang, Wei;Hu, Jiang;Xiao, Jin;Yang, Zhikai;Liu, Yang;Xie, Qiaolin;Yu, Hao;Lian, Jinmin;Wen, Ping;Zhang, Fang;Li, Hui;Zeng, Yongli;Xiong, Zijun;Liu, Shiping;Zhou, Long;Huang, Zhiyong;An, Na;Wang, Jie;Zheng, Qiumei;Xiong, Yingqi;Wang, Guangbiao;Wang, Bo;Wang, Jingjing;Fan, Yu;da Fonseca, Rute R;Alfaro-Núñez, Alonzo;Schubert, Mikkel;Orlando, Ludovic;Mourier, Tobias;Howard, Jason T;Ganapathy, Ganeshkumar;Pfenning, Andreas;Whitney, Osceola;Rivas, Miriam V;Hara, Erina;Smith, Julia;Farré, Marta;Narayan, Jitendra;Slavov, Gancho;Romanov, Michael N;Borges, Rui;Machado, João Paulo;Khan, Imran;Springer, Mark S;Gatesy, John;Hoffmann, Federico G;Opazo, Juan C;Håstad, Olle;Sawyer, Roger H;Kim, Heebal;Kim, Kyu-Won;Kim, Hyeon Jeong;Cho, Seoae;Li, Ning;Huang, Yinhua;Bruford, Michael W;Zhan, Xiangjiang;Dixon, Andrew;Bertelsen, Mads F;Derryberry, Elizabeth;Warren, Wesley;Wilson, Richard K;Li, Shengbin;Ray, David A;Green, Richard E;O'Brien, Stephen J;Griffin, Darren;Johnson, Warren E;Haussler, David;Ryder, Oliver A;Willerslev, Eske;Graves, Gary R;Alström, Per;Fjeldså, Jon;Mindell, David P;Edwards, Scott V;Braun, Edward L;Rahbek, Carsten;Burt, David W;Houde, Peter;Zhang, Yong;Yang, Huanming;Wang, Jian;Avian Genome Consortium, -;Jarvis, Erich D;Gilbert, M Thomas P;Wang, Jun
Birds are the most species-rich class of tetrapod vertebrates and have wide relevance across many research fields. We explored bird macroevolution using full genomes from 48 avian species representing all major extant clades. The avian genome is prin...
Zhang, Guojie;Li, Cai;Li, Qiye;Li, Bo;Larkin, Denis M;Lee, Chul;Storz, Jay F;Antunes, Agostinho;Greenwold, Matthew J;Meredith, Robert W;Cui, Jie;Zhou, Qi;Xu, Luohao;Pan, Hailin;Wang, Zongji;Jin, Lijun;Zhang, Pei;Hu, Haofu;Yang, Wei;Hu, Jiang;Xiao, Jin;Yang, Zhikai;Liu, Yang;Xie, Qiaolin;Yu, Hao;Lian, Jinmin;Wen, Ping;Zhang, Fang;Li, Hui;Zeng, Yongli;Xiong, Zijun;Liu, Shiping;Zhou, Long;Huang, Zhiyong;An, Na;Wang, Jie;Zheng, Qiumei;Xiong, Yingqi;Wang, Guangbiao;Wang, Bo;Wang, Jingjing;Fan, Yu;da Fonseca, Rute R;Alfaro-Núñez, Alonzo;Schubert, Mikkel;Orlando, Ludovic;Mourier, Tobias;Howard, Jason T;Ganapathy, Ganeshkumar;Pfenning, Andreas;Whitney, Osceola;Rivas, Miriam V;Hara, Erina;Smith, Julia;Farré, Marta;Narayan, Jitendra;Slavov, Gancho;Romanov, Michael N;Borges, Rui;Machado, João Paulo;Khan, Imran;Springer, Mark S;Gatesy, John;Hoffmann, Federico G;Opazo, Juan C;Håstad, Olle;Sawyer, Roger H;Kim, Heebal;Kim, Kyu-Won;Kim, Hyeon Jeong;Cho, Seoae;Li, Ning;Huang, Yinhua;Bruford, Michael W;Zhan, Xiangjiang;Dixon, Andrew;Bertelsen, Mads F;Derryberry, Elizabeth;Warren, Wesley;Wilson, Richard K;Li, Shengbin;Ray, David A;Green, Richard E;O'Brien, Stephen J;Griffin, Darren;Johnson, Warren E;Haussler, David;Ryder, Oliver A;Willerslev, Eske;Graves, Gary R;Alström, Per;Fjeldså, Jon;Mindell, David P;Edwards, Scott V;Braun, Edward L;Rahbek, Carsten;Burt, David W;Houde, Peter;Zhang, Yong;Yang, Huanming;Wang, Jian;Avian Genome Consortium, -;Jarvis, Erich D;Gilbert, M Thomas P;Wang, Jun
Birds are the most species-rich class of tetrapod vertebrates and have wide relevance across many research fields. We explored bird macroevolution using full genomes from 48 avian species representing all major extant clades. The avian genome is prin...
Besides several endogenous elements, exogenous factors, including exposure to pesticides, have been recognized as putative factors contributing to the onset and development of neurodegenerative diseases, including Parkinson’s disease (PD). Considerin...