ARTICLES
235 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Metilsiklopentadienil manganez trikarbonil(MMT), manganez (Mn) 'nin organik bir türevidir ve korozyon önleyici ve oktanarttırıcı olarak kullanılır. Bu bileşiğin yanması Mn emisyonuna yol açar. Bunedenle bu çalışmada petrol istasyonunda çalışan işçile...
Metilsiklopentadienil manganez trikarbonil(MMT), manganez (Mn) 'nin organik bir türevidir ve korozyon önleyici ve oktanarttırıcı olarak kullanılır. Bu bileşiğin yanması Mn emisyonuna yol açar. Bunedenle bu çalışmada petrol istasyonunda çalışan işçile...
Bu çalışmada; fizikokimyasal analiz yöntemleri kullanılarak; Na+, Ba2+/Br-, (H2PO2)-//H2O dörtlü karşılıklı su-tuz sisteminin bünyesinde yer alan NaBr-Ba(H2PO2)2- H2O üçlü sisteminin 500C sıcaklıktakiçözünürlük, yoğunluk, iletkenlik ve faz dengeleri ...
Metilsiklopentadienil manganez trikarbonil(MMT), manganez (Mn) 'nin organik bir türevidir ve korozyon önleyici ve oktanarttırıcı olarak kullanılır. Bu bileşiğin yanması Mn emisyonuna yol açar. Bunedenle bu çalışmada petrol istasyonunda çalışan işçile...