ARTICLES
164 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Metilsiklopentadienil manganez trikarbonil(MMT), manganez (Mn) 'nin organik bir türevidir ve korozyon önleyici ve oktanarttırıcı olarak kullanılır. Bu bileşiğin yanması Mn emisyonuna yol açar. Bunedenle bu çalışmada petrol istasyonunda çalışan işçile...