ARTICLES
22 Article(s)
1, 2, 3 >> >|
Document(s)
Title
Dünya uygarlık tarihi içinde saptanan en büyükaşama madenlerin keşfidir. Anadolu zengin ve köklü tarihini, çağlar boyuncadevam eden ve tükenmeyen çeşidi bol maden zenginliklerine borçludur. Günümüzdendokuz bin yıl önce eski Anadolu insanlarının tanım...
The greatest innovation in the history of civilization is the use of minerals. Anatolia, owes its rich and long history, to the varied non-depleting mineral wealth. Nine thousand years ago copper was the first metal the habitants of Anatolia made use...
The greatest innovation in the history of civilization is the use of minerals. Anatolia, owes its rich and long history, to the varied non-depleting mineral wealth. Nine thousand years ago copper was the first metal the habitants of Anatolia made use...