ARTICLES
334 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Yüksekrekabet koşullarında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilimselanalizlerden faydalanarak hedef koymaları ve stratejilerini bu analizleredayanarak belirlemeleri önem taşımaktadır. Farklı seçenekler arasından en iyifaydayı sağlayan s...
Yüksekrekabet koşullarında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilimselanalizlerden faydalanarak hedef koymaları ve stratejilerini bu analizleredayanarak belirlemeleri önem taşımaktadır. Farklı seçenekler arasından en iyifaydayı sağlayan s...
Küreselleşme, birçok şekildekullanılan bir terimdir, ancak altında yatan ortak fikir ekonomilerin vetoplumların aşamalı bir şekilde entegrasyonudur. Yeni teknolojiler, yeniekonomik ilişkiler, hükümetler, uluslararası örgütler, iş, işçi ve sivil toplu...