ARTICLES
255 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Yüksekrekabet koşullarında şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için bilimselanalizlerden faydalanarak hedef koymaları ve stratejilerini bu analizleredayanarak belirlemeleri önem taşımaktadır. Farklı seçenekler arasından en iyifaydayı sağlayan s...