ARTICLES
244 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
To connect human biology to fish biomedical models, we sequenced the genome of spotted gar (Lepisosteus oculatus), whose lineage diverged from teleosts before teleost genome duplication (TGD). The slowly evolving gar genome has conserved in content a...
Su, Zhenqiang;Labaj, Pawel P.;Li, Sheng;Thierry-Mieg, Jean;Thierry-Mieg, Danielle;Shi, Wei;Wang, Charles;Schroth, Gary P.;Setterquist, Robert A.;Thompson, John F.;Jones, Wendell D.;Xiao, Wenzhong;Xu, Weihong;Jensen, Roderick V.;Kelly, Reagan;Xu, Joshua;Conesa, Ana;Furlanello, Cesare;Gao, Hanlin;Hong, Huixiao;Jafari, Nadereh;Letovsky, Stan;Liao, Yang;Lu, Fei;Oakeley, Edward J.;Peng, Zhiyu;Praul, Craig A.;Santoyo-Lopez, Javier;Scherer, Andreas;Shi, Tieliu;Smyth, Gordon K.;Staedtler, Frank;Sykacek, Peter;Tan, Xin-Xing;Thompson, E. Aubrey;Vandesompele, Jo;Wang, May D.;Wang, Jian;Wolfinger, Russell D.;Zavadil, Jiri;Auerbach, Scott S.;Bao, Wenjun;Binder, Hans;Blomquist, Thomas;Brilliant, Murray H.;Bushel, Pierre R.;Cain, Weimin;Catalano, Jennifer G.;Chang, Ching-Wei;Chen, Tao;Chen, Geng;Chen, Rong;Chierici, Marco;Chu, Tzu-Ming;Clevert, Djork-Arne;Deng, Youping;Derti, Adnan;Devanarayan, Viswanath;Dong, Zirui;Dopazo, Joaquin;Du, Tingting;Fang, Hong;Fang, Yongxiang;Fasold, Mario;Fernandez, Anita;Fischer, Matthias;Furio-Tari, Pedro;Fuscoe, James C.;Caimet, Florian;Gaj, Stan;Gandara, Jorge;Gao, Huan;Ge, Weigong;Gondo, Yoichi;Gong, Binsheng;Gong, Meihua;Gong, Zhuolin;Green, Bridgett;Guo, Chao;Guo, Lei;Guo, Li-Wu;Hadfield, James;Hellemans, Jan;Hochreiter, Sepp;Jia, Meiwen;Jian, Min;Johnson, Charles D.;Kay, Suzanne;Kleinjans, Jos;Lababidi, Samir;Levy, Shawn;Li, Quan-Zhen;Li, Li;Li, Li;Li, Peng;Li, Yan;Li, Haiqing;Li, Jianying;Li, Shiyong;Lin, Simon M.;Lopez, Francisco J.;Lu, Xin;Luo, Heng;Ma, Xiwen;Meehan, Joseph;Megherbi, Dalila B.;Mei, Nan;Mu, Bing;Ning, Baitang;Pandey, Akhilesh;Perez-Florido, Javier;Perkins, Roger G.;Peters, Ryan;Phan, John H.;Pirooznia, Mehdi;Qian, Feng;Qing, Tao;Rainbow, Lucille;Rocca-Serra, Philippe;Sambourg, Laure;Sansone, Susanna-Assunta;Schwartz, Scott;Shah, Ruchir;Shen, Jie;Smith, Todd M.;Stegle, Oliver;Stralis-Pavese, Nancy;Stupka, Elia;Suzuki, Yutaka;Szkotnicki, Lee T.;Tinning, Matthew;Tu, Bimeng;van Deft, Joost;Vela-Boza, Alicia;Venturini, Elisa;Walker, Stephen J.;Wan, Liqing;Wang, Wei;Wang, Jinhui;Wang, Jun;Wieben, Eric D.;Willey, James C.;Wu, Po-Yen;Xuan, Jiekun;Yang, Yong;Ye, Zhan;Yin, Ye;Yu, Ying;Yuan, Yate-Ching;Zhang, John;Zhang, Ke K.;Zhang, Wenqian;Zhang, Wenwei;Zhang, Yanyan;Zhao, Chen;Zheng, Yuanting;Zhou, Yiming;Zumbo, Paul;Tong, Weida;Kreil, David P.;Mason, Christopher E.;Shi, Leming
Su, Zhenqiang;Labaj, Pawel P.;Li, Sheng;Thierry-Mieg, Jean;Thierry-Mieg, Danielle;Shi, Wei;Wang, Charles;Schroth, Gary P.;Setterquist, Robert A.;Thompson, John F.;Jones, Wendell D.;Xiao, Wenzhong;Xu, Weihong;Jensen, Roderick V.;Kelly, Reagan;Xu, Joshua;Conesa, Ana;Furlanello, Cesare;Gao, Hanlin;Hong, Huixiao;Jafari, Nadereh;Letovsky, Stan;Liao, Yang;Lu, Fei;Oakeley, Edward J.;Peng, Zhiyu;Praul, Craig A.;Santoyo-Lopez, Javier;Scherer, Andreas;Shi, Tieliu;Smyth, Gordon K.;Staedtler, Frank;Sykacek, Peter;Tan, Xin-Xing;Thompson, E. Aubrey;Vandesompele, Jo;Wang, May D.;Wang, Jian;Wolfinger, Russell D.;Zavadil, Jiri;Auerbach, Scott S.;Bao, Wenjun;Binder, Hans;Blomquist, Thomas;Brilliant, Murray H.;Bushel, Pierre R.;Cain, Weimin;Catalano, Jennifer G.;Chang, Ching-Wei;Chen, Tao;Chen, Geng;Chen, Rong;Chierici, Marco;Chu, Tzu-Ming;Clevert, Djork-Arne;Deng, Youping;Derti, Adnan;Devanarayan, Viswanath;Dong, Zirui;Dopazo, Joaquin;Du, Tingting;Fang, Hong;Fang, Yongxiang;Fasold, Mario;Fernandez, Anita;Fischer, Matthias;Furio-Tari, Pedro;Fuscoe, James C.;Caimet, Florian;Gaj, Stan;Gandara, Jorge;Gao, Huan;Ge, Weigong;Gondo, Yoichi;Gong, Binsheng;Gong, Meihua;Gong, Zhuolin;Green, Bridgett;Guo, Chao;Guo, Lei;Guo, Li-Wu;Hadfield, James;Hellemans, Jan;Hochreiter, Sepp;Jia, Meiwen;Jian, Min;Johnson, Charles D.;Kay, Suzanne;Kleinjans, Jos;Lababidi, Samir;Levy, Shawn;Li, Quan-Zhen;Li, Li;Li, Li;Li, Peng;Li, Yan;Li, Haiqing;Li, Jianying;Li, Shiyong;Lin, Simon M.;Lopez, Francisco J.;Lu, Xin;Luo, Heng;Ma, Xiwen;Meehan, Joseph;Megherbi, Dalila B.;Mei, Nan;Mu, Bing;Ning, Baitang;Pandey, Akhilesh;Perez-Florido, Javier;Perkins, Roger G.;Peters, Ryan;Phan, John H.;Pirooznia, Mehdi;Qian, Feng;Qing, Tao;Rainbow, Lucille;Rocca-Serra, Philippe;Sambourg, Laure;Sansone, Susanna-Assunta;Schwartz, Scott;Shah, Ruchir;Shen, Jie;Smith, Todd M.;Stegle, Oliver;Stralis-Pavese, Nancy;Stupka, Elia;Suzuki, Yutaka;Szkotnicki, Lee T.;Tinning, Matthew;Tu, Bimeng;van Deft, Joost;Vela-Boza, Alicia;Venturini, Elisa;Walker, Stephen J.;Wan, Liqing;Wang, Wei;Wang, Jinhui;Wang, Jun;Wieben, Eric D.;Willey, James C.;Wu, Po-Yen;Xuan, Jiekun;Yang, Yong;Ye, Zhan;Yin, Ye;Yu, Ying;Yuan, Yate-Ching;Zhang, John;Zhang, Ke K.;Zhang, Wenqian;Zhang, Wenwei;Zhang, Yanyan;Zhao, Chen;Zheng, Yuanting;Zhou, Yiming;Zumbo, Paul;Tong, Weida;Kreil, David P.;Mason, Christopher E.;Shi, Leming
Su, Zhenqiang;Labaj, Pawel P.;Li, Sheng;Thierry-Mieg, Jean;Thierry-Mieg, Danielle;Shi, Wei;Wang, Charles;Schroth, Gary P.;Setterquist, Robert A.;Thompson, John F.;Jones, Wendell D.;Xiao, Wenzhong;Xu, Weihong;Jensen, Roderick V.;Kelly, Reagan;Xu, Joshua;Conesa, Ana;Furlanello, Cesare;Gao, Hanlin;Hong, Huixiao;Jafari, Nadereh;Letovsky, Stan;Liao, Yang;Lu, Fei;Oakeley, Edward J.;Peng, Zhiyu;Praul, Craig A.;Santoyo-Lopez, Javier;Scherer, Andreas;Shi, Tieliu;Smyth, Gordon K.;Staedtler, Frank;Sykacek, Peter;Tan, Xin-Xing;Thompson, E. Aubrey;Vandesompele, Jo;Wang, May D.;Wang, Jian;Wolfinger, Russell D.;Zavadil, Jiri;Auerbach, Scott S.;Bao, Wenjun;Binder, Hans;Blomquist, Thomas;Brilliant, Murray H.;Bushel, Pierre R.;Cain, Weimin;Catalano, Jennifer G.;Chang, Ching-Wei;Chen, Tao;Chen, Geng;Chen, Rong;Chierici, Marco;Chu, Tzu-Ming;Clevert, Djork-Arne;Deng, Youping;Derti, Adnan;Devanarayan, Viswanath;Dong, Zirui;Dopazo, Joaquin;Du, Tingting;Fang, Hong;Fang, Yongxiang;Fasold, Mario;Fernandez, Anita;Fischer, Matthias;Furio-Tari, Pedro;Fuscoe, James C.;Caiment, Florian;Gaj, Stan;Gandara, Jorge;Gao, Huan;Ge, Weigong;Gondo, Yoichi;Gong, Binsheng;Gong, Meihua;Gong, Zhuolin;Green, Bridgett;Guo, Chao;Guo, Lei;Guo, Li-Wu;Hadfield, James;Hellemans, Jan;Hochreiter, Sepp;Jia, Meiwen;Jian, Min;Johnson, Charles D.;Kay, Suzanne;Kleinjans, Jos;Lababidi, Samir;Levy, Shawn;Li, Quan-Zhen;Li, Li;Li, Li;Li, Peng;Li, Yan;Li, Haiqing;Li, Jianying;Li, Shiyong;Lin, Simon M.;Lopez, Francisco J.;Lu, Xin;Luo, Heng;Ma, Xiwen;Meehan, Joseph;Megherbi, Dalila B.;Mei, Nan;Mu, Bing;Ning, Baitang;Pandey, Akhilesh;Perez-Florido, Javier;Perkins, Roger G.;Peters, Ryan;Phan, John H.;Pirooznia, Mehdi;Qian, Feng;Qing, Tao;Rainbow, Lucille;Rocca-Serra, Philippe;Sambourg, Laure;Sansone, Susanna-Assunta;Schwartz, Scott;Shah, Ruchir;Shen, Jie;Smith, Todd M.;Stegle, Oliver;Stralis-Pavese, Nancy;Stupka, Elia;Suzuki, Yutaka;Szkotnicki, Lee T.;Tinning, Matthew;Tu, Bimeng;van Deft, Joost;Vela-Boza, Alicia;Venturini, Elisa;Walker, Stephen J.;Wan, Liqing;Wang, Wei;Wang, Jinhui;Wang, Jun;Wieben, Eric D.;Willey, James C.;Wu, Po-Yen;Xuan, Jiekun;Yang, Yong;Ye, Zhan;Yin, Ye;Yu, Ying;Yuan, Yate-Ching;Zhang, John;Zhang, Ke K.;Zhang, Wenqian;Zhang, Wenwei;Zhang, Yanyan;Zhao, Chen;Zheng, Yuanting;Zhou, Yiming;Zumbo, Paul;Tong, Weida;Kreil, David P.;Mason, Christopher E.;Shi, Leming
Su, Zhenqiang;Labaj, Pawel P.;Li, Sheng;Thierry-Mieg, Jean;Thierry-Mieg, Danielle;Shi, Wei;Wang, Charles;Schroth, Gary P.;Setterquist, Robert A.;Thompson, John F.;Jones, Wendell D.;Xiao, Wenzhong;Xu, Weihong;Jensen, Roderick V.;Kelly, Reagan;Xu, Joshua;Conesa, Ana;Furlanello, Cesare;Gao, Hanlin;Hong, Huixiao;Jafari, Nadereh;Letovsky, Stan;Liao, Yang;Lu, Fei;Oakeley, Edward J.;Peng, Zhiyu;Praul, Craig A.;Santoyo-Lopez, Javier;Scherer, Andreas;Shi, Tieliu;Smyth, Gordon K.;Staedtler, Frank;Sykacek, Peter;Tan, Xin-Xing;Thompson, E. Aubrey;Vandesompele, Jo;Wang, May D.;Wang, Jian;Wolfinger, Russell D.;Zavadil, Jiri;Auerbach, Scott S.;Bao, Wenjun;Binder, Hans;Blomquist, Thomas;Brilliant, Murray H.;Bushel, Pierre R.;Cain, Weimin;Catalano, Jennifer G.;Chang, Ching-Wei;Chen, Tao;Chen, Geng;Chen, Rong;Chierici, Marco;Chu, Tzu-Ming;Clevert, Djork-Arne;Deng, Youping;Derti, Adnan;Devanarayan, Viswanath;Dong, Zirui;Dopazo, Joaquin;Du, Tingting;Fang, Hong;Fang, Yongxiang;Fasold, Mario;Fernandez, Anita;Fischer, Matthias;Furio-Tari, Pedro;Fuscoe, James C.;Caiment, Florian;Gaj, Stan;Gandara, Jorge;Gao, Huan;Ge, Weigong;Gondo, Yoichi;Gong, Binsheng;Gong, Meihua;Gong, Zhuolin;Green, Bridgett;Guo, Chao;Guo, Lei;Guo, Li-Wu;Hadfield, James;Hellemans, Jan;Hochreiter, Sepp;Jia, Meiwen;Jian, Min;Johnson, Charles D.;Kay, Suzanne;Kleinjans, Jos;Lababidi, Samir;Levy, Shawn;Li, Quan-Zhen;Li, Li;Li, Li;Li, Peng;Li, Yan;Li, Haiqing;Li, Jianying;Li, Shiyong;Lin, Simon M.;Lopez, Francisco J.;Lu, Xin;Luo, Heng;Ma, Xiwen;Meehan, Joseph;Megherbi, Dalila B.;Mei, Nan;Mu, Bing;Ning, Baitang;Pandey, Akhilesh;Perez-Florido, Javier;Perkins, Roger G.;Peters, Ryan;Phan, John H.;Pirooznia, Mehdi;Qian, Feng;Qing, Tao;Rainbow, Lucille;Rocca-Serra, Philippe;Sambourg, Laure;Sansone, Susanna-Assunta;Schwartz, Scott;Shah, Ruchir;Shen, Jie;Smith, Todd M.;Stegle, Oliver;Stralis-Pavese, Nancy;Stupka, Elia;Suzuki, Yutaka;Szkotnicki, Lee T.;Tinning, Matthew;Tu, Bimeng;van Deft, Joost;Vela-Boza, Alicia;Venturini, Elisa;Walker, Stephen J.;Wan, Liqing;Wang, Wei;Wang, Jinhui;Wang, Jun;Wieben, Eric D.;Willey, James C.;Wu, Po-Yen;Xuan, Jiekun;Yang, Yong;Ye, Zhan;Yin, Ye;Yu, Ying;Yuan, Yate-Ching;Zhang, John;Zhang, Ke K.;Zhang, Wenqian;Zhang, Wenwei;Zhang, Yanyan;Zhao, Chen;Zheng, Yuanting;Zhou, Yiming;Zumbo, Paul;Tong, Weida;Kreil, David P.;Mason, Christopher E.;Shi, Leming