ARTICLES
108 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri arasındaki yordayıcı ilişkinin araştırılması Yapılan araştırmada değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değ...