ARTICLES
152 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu araştırma ergenlerin kimlik gelişimi, başarı amaç yönelimi ve bilişsel karmaşıklık arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Tekirdağ ilinde öğrenim gören 258’i (%45.8) kız, 305 i (%54.2) si erkek öğrencid...
Children can reflect on us their feelings through painting. The pictures of children are seen as mirrors of their inner world. Based on this view, a lot of research has been done on children's paintings. The aim of this study was to determine the per...
Araştırmamın amacı ergenlerin sahip oldukları değerler, genel ertelemeve akademik erteleme arasındaki yordayıcı ilişkileri ortaya koymak ve bu ilişkidenhareketle oluşturulan modeli test etmektir. Araştırma, genel tarama modelinin biralt türü olan ili...
Buaraştırmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenim gören ve formasyon sertifikasıalarak öğretmen olmak isteyen üniversite son sınıf öğrencilerinin sahip olduklarıdeğerlerin karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Araştırmada ilişkisel taramamodeli kul...