ARTICLES
55 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Âşık Çelebi’nin1586 yılında tamamladığı ve içerisinde 427 şair biyografisi ihtiva eden Meşâ‘irü’ş-şuarâadlı eseri edebiyat tarihi açısından çok kıymetlidir. Âşık Çelebi’nin şairbiyografilerini verirken kullandığı üslup ise kendi şahsına münhasırdır. ...