ARTICLES
65 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Maddivarlıklarla farklılaşmanın neredeyse imkansız hale geldiği günümüz rekabetortamı ve modern yönetim anlayışında şirketlerin paydaşlarının algı vebeklentilerini göz ardı etmesi düşünülemez. Özellikle tüketiciler olmak üzerepaydaşlar her geçen gün ...