ARTICLES
53 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Ülkemizde kamuda yaşanan yönetsel pek çok sorunun kaynağında kamu çalışanlarının eğitim-öğretim düzeyleri ve buna bağlı olarak genel anlamda halkın demokratik ve anayasal kazanımlarının bilinç ve biliş düzeyiyle koşutluk göstermemesi halkla ilişkiler...