ARTICLES
2,195 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Objective:Work-related musculoskeletal disorders are one of the most common health problemsin employees. In this study, we aimed to determine the complaints of the upperextremity musculoskeletal system and the factors causing these complaints ofthe a...
Amaç: Bu çalışmanın amacı, sağlıkevlerinde çalışan ebelerin çalışma koşullarının ve memnuniyetlerinindeğerlendirilmesidir.Gereç ve Yöntem: Gerekliizinler alındıktan sonra, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından 11 Mayıs-12Haziran 2017 tarihleri arası...
Amaç: Sağlık okuryazarlığı; sağlıkhizmetlerine toplum katılımının sağlanmasında önemlidir. Sağlık hizmetine, hastalıklardankorunmaya ve sağlığı geliştirmeye ilişkin bilgilere erişim, bu bilgilerianlama, değerlendirme ve uygulama yeteneği olan sağlık ...
Amaç: Bu çalışma Adana iliKarataş ilçesinde, evlerinden ayrılarak çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerininiş kazası ve işle ilgili hastalık geçirme durumlarının araştırılması amacı ilegerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Kesitseltipte olan araşt...