ARTICLES
31 Article(s)
1, 2, 3, 4 >> >|
Document(s)
Title
Tarihsel olarak dünyayı bir imkanlar alanı, her bireyi de bu imkanları gerçekleştirecek gücü olan özgür ve sorumlu varlıklar olarak tanımlayan bir söyleme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ortadadır. İnsana yeni bir hayat enerjisi/nur/hida...
Tarihsel olarak dünyayı bir imkanlar alanı, her bireyi de bu imkanları gerçekleştirecek gücü olan özgür ve sorumlu varlıklar olarak tanımlayan bir söyleme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ortadadır. İnsana yeni bir hayat enerjisi/nur/hida...
Tarihsel olarak dünyayı bir imkanlar alanı, her bireyi de bu imkanları gerçekleştirecek gücü olan özgür ve sorumlu varlıklar olarak tanımlayan bir söyleme her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu ortadadır. İnsana yeni bir hayat enerjisi/nur/hida...
Hem birkurum olarak peygamberlik hem de metafiziksel bir konu olan gayb meselesi,üzerinde spekülasyonların fazlasıyla yapıldığı alanlardır. İsrafil Balcıeserinde bu konuları irdelemektedir. Kitap giriş ve beş bölümden oluşmaktadır.Girişte genel olara...