ARTICLES
6 Article(s)
Document(s)
Title
Doğu Anadolu'da, Sivas-Erzincan arasında yer alan Tersiyer havzası çokkarmaşık sedimanter ve tektonik özellikler sunmaktadır. Havzanın güneyindeMunzur kireçtaşı, kuzeybatısında Karaçayır formasyonu yer almaktadır. BölgeyeAlt Kampaniyen-Alt Mestrihtiy...
Doğu Anadolu'da, Sivas-Erzincan arasında yer alan Tersiyer havzası çokkarmaşık sedimanter ve tektonik özellikler sunmaktadır. Havzanın güneyindeMunzur kireçtaşı, kuzeybatısında Karaçayır formasyonu yer almaktadır. BölgeyeAlt Kampaniyen-Alt Mestrihtiy...