ARTICLES
56 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
The study area includesMut-Karaman part of the Mut Miocene Basin. Lowermost lithostratigraphic unit ofMiocene is Göcekler formation which is represented by mudstone and conglomerateof Aquatian age. This formation is unconforably overlies the late Cre...
inceleme alanı Mut Miyosen havzasının Mut-Karaman arasındaki kesiminikapsamaktadır. Miyosen kaya birimlerinin en alt birimini Üst Kretase yaşlıtemel üzerine uyumsuzlukla gelen çamurtaşı ve çakıltaşından oluşan Akitaniyenyaşlı Göcekler formasyonuoluşt...