ARTICLES
75 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Çaybağı Formasyonu doğu Torid Tektonik Birliği içerisinde yer alır. Birim alüvyal yelpaze, akarsu, delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. Alüvyal yelpaze ve örgülü nehir fasiyesleri içerisinde fosil gözlenemezken, az kıvrımlı nehir, delta-göl çökelle...
The study area includesMut-Karaman part of the Mut Miocene Basin. Lowermost lithostratigraphic unit ofMiocene is Göcekler formation which is represented by mudstone and conglomerateof Aquatian age. This formation is unconforably overlies the late Cre...