ARTICLES
42 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5 >> >|
Document(s)
Title
Çaybağı Formasyonu doğu Torid Tektonik Birliği içerisinde yer alır. Birim alüvyal yelpaze, akarsu, delta ve göl ortamlarında çökelmiştir. Alüvyal yelpaze ve örgülü nehir fasiyesleri içerisinde fosil gözlenemezken, az kıvrımlı nehir, delta-göl çökelle...