ARTICLES
590 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Buaraştırmada, Hoy, Gage ve Tarter’ın (2004) geliştirdiği ‘Okul FarkındalığıÖlçeği-OFÖ’nün Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara’dabulunan 17 ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan 215 öğretmen katılmıştır.OFÖ’ye ait veri s...
Köken olarak Farsça olan pehlivankelimesi; iri yarı, güçlü kimse anlamına gelmektedir. Güreş yapan kişilerhakkında tarih içerisinde farklı kavramlar kullanılmıştır. Türkler arasındagüreş yapan kişilere “pehlivan” denmektedir. Türk kültüründe düğün, s...