ARTICLES
471 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
In this research, the relations between organisational attractiveness, organisational image and organisational loyalty were examined based on the teachers’ opinions. The sample of the research consists of 494 teachers located in nine districts of Ank...
Kaynakça var.
Buaraştırmada, Hoy, Gage ve Tarter’ın (2004) geliştirdiği ‘Okul FarkındalığıÖlçeği-OFÖ’nün Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Araştırmaya, Ankara’dabulunan 17 ilkokul ve ortaokulda görev yapmakta olan 215 öğretmen katılmıştır.OFÖ’ye ait veri s...