ARTICLES
60 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu çalışma Şifne (İzmir) ve yakın çevresi jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özellikleri inceleyen tez çalışmasıdır. Çalışma alanıİzmirin yaklaşık 70 km batısında yer alır. Bölgede gözlenmiş olan en yaşlı kayaç ...
Çalışılan alan Balıkesir iline bağlı Gönen ilçesinin ve yakın çevresinin jeotermal sularının hidrojeolojik, hidrojeokimyasal ve izotop jeokimyasal özelliklerini inceleyen tez çalışmasıdır. Gönen bölgesinde, Alt Triyas Karakaya formasyonu (bazaltlar, ...
Suların içme, sulama veya kullanma suyu olarak kullanılabilmesi için, suyun içinde bulunan maddelerin belirli limitler arasında olması istenir. Birçok ülkede içme, kullanma, sulama suları ile ilgili standartlar ve kabul edilebilir sınır değerler beli...