ARTICLES
20 Article(s)
1, 2 >>
Document(s)
Title
Niğde’nin Kuzeyinde, Fesleğen Yayla yöresinde Üst Miyosen yaşlı volkanitler yaygın olarak bulunmaktadır. İnceleme alanında kil mineral oluşumları, yöredeki kırık ,çatlak ve faylara bağlı olarak gelişen hidrotermal getirimlerin Melendiz dağı tüfünü ve...