ARTICLES
278 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bulgaristan 2011 yılı itibarıyla 264 belediyeden oluşan tek düzeyli bir yerel yönetim yapısına sahiptir.Büyükşehirlerdeki her belediye ilçe ve topluluk belediyelerini içerisinde barındırmaktadır.Belediyeler seçimle işbaşına gelmiş yerel yönetim mecli...
Belçika bölgeler, topluluklar, il ve belediyelerden meydana gelen federal birdevlettir. Ülkede üç bölge, üç kültürel topluluk vardır ve 10 il yönetimine (Brüksel dahil) ve 589belediye yönetimine bölünmüş durumdadır. İl ve belediye yönetimleri daha ço...
Son yıllarda kurala bağlı maliye politikası uygulamaları yönünde çok geniş bir bilgi birikimin oluştuğu, hatta iktisat literatürü içerisinde Virginia Okulu-Kamusal Tercih Ekolü yaklaşımlarının geniş ölçüde yer aldığı gözlenmektedir. Kurala bağlı mali...