ARTICLES
56 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Çalıgmanın girig bölümünde boksit deyimi ve uluslar arası Önemli boksit kuruluşları agıklanmiitır.Anaörüde boksit yatakları Önce jeolojik konumlarma göre sınıflandırılmış, sonra boksit cevheri mineraloji»kimya ve kullanım alanlarına kısaca değinilmiş...
Günümüzde dünya demir üretiminin %50 sinden fazlasını karşılayan "bantlı demir formasyonu"'sınırlanmıştır. Jeokimya, metamorfizma, yaş, teknoloji ve kökenlerine kısaca değinilen "bantlı demir formaayonu"nun aifer yataklarla ilişkisi tartifilmıştır,