ARTICLES
60 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Kisecik altın damarlarını oluşturan eriyikler metadiyabaz içerisine sokulanamfibollü kuvars-diyorit tarafından getirilmiştir. Eriyikler, amfibollükuvars-diyoritin metadiyabaz sokulması sonucu metadiyabaz içerisinde gelişendeğişik doğrultu ve eğimli k...
Çalıgmanın girig bölümünde boksit deyimi ve uluslar arası Önemli boksit kuruluşları agıklanmiitır.Anaörüde boksit yatakları Önce jeolojik konumlarma göre sınıflandırılmış, sonra boksit cevheri mineraloji»kimya ve kullanım alanlarına kısaca değinilmiş...
Günümüzde dünya demir üretiminin %50 sinden fazlasını karşılayan "bantlı demir formasyonu"'sınırlanmıştır. Jeokimya, metamorfizma, yaş, teknoloji ve kökenlerine kısaca değinilen "bantlı demir formaayonu"nun aifer yataklarla ilişkisi tartifilmıştır,