ARTICLES
3,992 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Köken, Reşit;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Demir, Tevfik;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Öztekin, Osman;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Şen, Tolga Altuğ;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Bükülmez, Aysegül;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Değirmenci, Bumin;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Çalışkan, Gülderen;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Kara, Mustafa;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Kaymakçı, Mustafa;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Tamer, Ali;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Yaylacı, Selçuk;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Demirsoy, Hüseyin;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Nalbant, Ahmet;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Genç, Ahmet;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Demirci, Hakan;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Demir, Mustafa Volkan;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Uslan, Mustafa İhsan;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Altındiş, Mustafa;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Aslan, Savaş;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Kalaycı, Raike;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Tanrıverdi, Mustafa;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Namıduru, Mustafa;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Karaoğlan, İlkay;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Tutar, Ediz;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Namıduru, Emine Sibel;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Tanrıverdi, Gülşen Özkan;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Işık, Cengiz;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Ergin, Ömer Naci;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;İnanmaz, Mustafa Erkan;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Bal, Emre;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Altıntoprak, Fatih;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Dikicier, Enis;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Yürümez, Yusuf;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ;Dilek, Osman Nuri;; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
A Rare Etiology of Acute Abdomen Syndrome: Perforation of The Small Intestinal Lymphoma Akut Batın Sendromunun Nadir Bir Etyolojisi: İnce Barsak Lenfoma Perforasyonu Fatih Altıntoprak, Enis Dikicier, Yusuf Yürümez, Osman Nuri Dilek
Bu araştırmada, Likert tipi ölçeklerinpsikometrik özelliklerinin incelenmesinde ve bu ölçeklerden alınan puanlarüzerinden gerçekleştirilen farka dayalı istatistiklerde Rasch modelininkullanımına örnek olabilecek bir çalışmanın Türkçe alanyazına kazan...
Artımlı şekillendirme yöntemi metal endüstrisinde kullanılan hızlı ve ucuz bir prototip üretim yöntemidir. Buyöntem değişik endüstri alanlarında geniş bir kullanım potansiyeline sahiptir. Bu çalışmada; DKP37 sacınınTPIF_RL metoduyla şekillendirilebil...
Giriş ve AmaçSağlıklı yaşambiçimi, bireyin sağlığını etkileyebilecek davranışlarını kontrol edebilmesi,günlük aktivitelerini düzenlemesi, kendi sağlık durumuna uygun davranışlarıseçmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı geleceğin sağlıkç...
Ülkelerin gelişmiş veya gelişmekteolmasına bakılmaksızın karşılaştığı sorunların başında ekonomik krizler gelir.Dünya ekonomisinin değişimi ile birlikte ekonomilerde yaşanan krizlerinaçıklanması daha da önem kazanmış ve krizlerin tahmin edilebilmesi,...
Başlangıçta ekonomik bir topluluk olarak kurulanAvrupa Birliği, bugün Avrupa Birliği vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirmekve onlar için daha iyi bir dünya yaratmak için farklı politika alanlarındabirçok hizmet sunmaktadır. Eğitim aynı zamanda Avru...