ARTICLES
3,668 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Günümüzde inşaattan lojistiğekadar her sektörde yakıt tüketimini azaltmak, yapıların ağırlığını azaltmakgibi amaçlarla ağırlık azaltma ile ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. Balpeteği kompozitler düşük ağırlıkları ve ağırlıklarına oranla sahip old...
Çalışmada, hemşirelik veebelik intörn öğrencilerine klinik uygulama öncesi verilen temel enfeksiyonkorunma eğitiminin (el hijyeni, koruyucu ekipman kullanımı, kesici-delici aletyaralanmaları ve vücut sıvılarına maruziyet, atık yönetimi) etkinliğinin ...
Ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) mekanik ventilatöre bağlı hastalarda sık görülen akciğer parankim dokusunun enfeksiyonudur. Mekanik ventilatöre bağlı hastada endotrakeal tüp nedeniyle ağız yoluyla besin alınamaması, ağzın devamlı açık kalması, entü...
The most common tanks are cylindrical steel liquid storagetanks among the steel tanks used to store liquid. In studies conducted todetermine the type of damage that occurred in these tanks during the earthquakeand the factors that caused these damage...