ARTICLES
5,022 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >>
Document(s)
Title
I.Abdülhamid (1774-1789) dönemininönemli eserlerinden 1196/1781’de inşa edilen Emirgan Camii, ismi ile aynı adıtaşıyan İstanbul’un Rumeli yakasında Emirgan semtinde bulunmaktadır. Vakfiyeyegöre camii ile birlikte hamam, su değirmeni, dükkânlar, fırın...
Günümüz insanı iletişimle iç içeyaşamaktadır. Kitle iletişim araçları hayatımızın vazgeçilmezleri arasınagirmiştir. 1990'lı yılların ilk yarısında sıradan kullanıcıların hayatına gireninternet, kullanıcılarına sanal bir ortam sağlamıştır. İletişim ve...
Amaç: Behçet hastalığı herboyda arter ve venleri etkileyen sistemik bir vaskülittir. Behçet hastalığında, aort ve pulmonerarter anevrizması en önemli mortalitenedenlerindendir. Anevrizmanın histopatolojisinde, damar duvarında tam katdüzensiz fibröz k...
Background Studies investigated different side effects of TKIs such as hypertension, dermatologic side effects and hormonal changes. Thyroid hormoneschange is take an interest for last decade and phase 2 and 3 trial result had been analyzed retrospec...
Competition is one of the most important factors indetermining the independence of product prices. Increasing competitionconditions cause sales prices of products and services not to be determined byenterprises. On the other hand, competitionforces c...