ARTICLES
2 Article(s)
Document(s)
Title
Bu araştırmada özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlama süreciyle ilgili yaşanılan güçlüklerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlandı. Araştırma, nicel araştırma yöntemlerinden tarama...
Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değişkenleri arasındaki yordayıcı ilişkinin araştırılması Yapılan araştırmada değerler, akılcı olmayan inançlar ve sosyal görünüş kaygısı değ...