ARTICLES
248 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Buçalışma kısa kaya tırmanıcılarında yarışma öncesi farklı kaygı türleri veözgüvenin performans üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya18-31 yaş arasındaki 41 kısa kaya tırmanış sporcusu (18 kadın, 23 erkek) dahiledildi. Sporcul...
Bu araştırmada Bingölil merkezindeki resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıfyönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve sınıföğretmenlerinin bu sorunlarla baş etme yöntemleri değerlen-dirilmiştir.Araştırma, genel t...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Buçalışma kısa kaya tırmanıcılarında yarışma öncesi farklı kaygı türleri veözgüvenin performans üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya18-31 yaş arasındaki 41 kısa kaya tırmanış sporcusu (18 kadın, 23 erkek) dahiledildi. Sporcul...
Buçalışma kısa kaya tırmanıcılarında yarışma öncesi farklı kaygı türleri veözgüvenin performans üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya18-31 yaş arasındaki 41 kısa kaya tırmanış sporcusu (18 kadın, 23 erkek) dahiledildi. Sporcul...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Front cover
This is the front cover of JOTCSA 4(2), which contains numerous fruitful information. Kindly read the contents and if you need to ask questions, contact the managing editor (Dr. Akkurt) at jotcsa@turchemsoc.org or the chief editor (Prof. Dr. Küçükbay...
Aim: The aim of this study was to develop and assess the validity and the Turkish version of reliability of Nine Item European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale (EHFScB Scale-9). Material and Method: This methodological study was conducted with...