ARTICLES
369 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Al89.5Si10Mg0.5 metalik köpük 3D metal yazıcı ile üretildi. Tasarım deseni üçgen benzeri bir yapıya sahiptir ve hizalanmış tellerden oluşur. Yapı, teller arasındaki mesafe1 mm ve tel çapı 1.2 mm olacak şekilde tasarlanmıştır. X-ışını sonuçları numune...
Buçalışma kısa kaya tırmanıcılarında yarışma öncesi farklı kaygı türleri veözgüvenin performans üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya18-31 yaş arasındaki 41 kısa kaya tırmanış sporcusu (18 kadın, 23 erkek) dahiledildi. Sporcul...
Bu araştırmada Bingölil merkezindeki resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıfyönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve sınıföğretmenlerinin bu sorunlarla baş etme yöntemleri değerlen-dirilmiştir.Araştırma, genel t...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Front cover
This is the front cover of JOTCSA 4(2), which contains numerous fruitful information. Kindly read the contents and if you need to ask questions, contact the managing editor (Dr. Akkurt) at jotcsa@turchemsoc.org or the chief editor (Prof. Dr. Küçükbay...
The smut species, Anthracoidea irregularis (Liro) Boidol & Poelt (Anthracoideaceae) on Carex halleriana Asso(Cyperaceae) was reported for the first time from Turkey. The morphological and microscopical features ofthis fungi are described with figures...