ARTICLES
186 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu araştırmada Bingölil merkezindeki resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıfyönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve sınıföğretmenlerinin bu sorunlarla baş etme yöntemleri değerlen-dirilmiştir.Araştırma, genel t...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Front cover
This is the front cover of JOTCSA 4(2), which contains numerous fruitful information. Kindly read the contents and if you need to ask questions, contact the managing editor (Dr. Akkurt) at jotcsa@turchemsoc.org or the chief editor (Prof. Dr. Küçükbay...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Front cover
This is the front cover of JOTCSA 4(2), which contains numerous fruitful information. Kindly read the contents and if you need to ask questions, contact the managing editor (Dr. Akkurt) at jotcsa@turchemsoc.org or the chief editor (Prof. Dr. Küçükbay...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Bu araştırma lisans öğrencilerinin ders aldıkları öğretim elemanının davranışlarını nasıl algıladıklarını belirlemeye yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracının geliştirilmesini amaçlamaktadır. İlgili literatürün incelenmesi, uzman görüşü ve den...