ARTICLES
337 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
It is known that there is a strong correlation between performance and match performance in terms of soccer players. Furthermore, it is expressed that the agility and the linear sprint have different performance skills. Therefore, the purpose of this...
Wheat (Triticum spp.) is highly susceptible to the root lesion nematode, Pratylenchus thornei, which causes excessive amounts of crop losses each year. In this research, we investigated the cumulative effect of the biocontrol agent Purpureocillium li...
Al89.5Si10Mg0.5 metalik köpük 3D metal yazıcı ile üretildi. Tasarım deseni üçgen benzeri bir yapıya sahiptir ve hizalanmış tellerden oluşur. Yapı, teller arasındaki mesafe1 mm ve tel çapı 1.2 mm olacak şekilde tasarlanmıştır. X-ışını sonuçları numune...
Buçalışma kısa kaya tırmanıcılarında yarışma öncesi farklı kaygı türleri veözgüvenin performans üzerine etkisini değerlendirmek amacıyla planlandı. Çalışmaya18-31 yaş arasındaki 41 kısa kaya tırmanış sporcusu (18 kadın, 23 erkek) dahiledildi. Sporcul...
Bu araştırmada Bingölil merkezindeki resmi ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin sınıfyönetiminde karşılaştıkları disiplin sorunları, nedenleri ve sınıföğretmenlerinin bu sorunlarla baş etme yöntemleri değerlen-dirilmiştir.Araştırma, genel t...
Bu çalışmada, zaman gecikmesine sahip kesir dereceli sistemlerin kontrolü için, PID kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Zaman gecikmesi gerçek sistemlerde çoğunlukla karşılaşılan bir durumdur. Dolayısı ile zaman gecikmesi içeren sistemlerin mode...
Front cover
This is the front cover of JOTCSA 4(2), which contains numerous fruitful information. Kindly read the contents and if you need to ask questions, contact the managing editor (Dr. Akkurt) at jotcsa@turchemsoc.org or the chief editor (Prof. Dr. Küçükbay...
Aim: This study seeks to identify therelationship between the impact of pregnancy complaints on the quality of lifeof the pregnant women and their psychosocial health level. Methods: This study whichwas designed as a descriptive wasconducted on 383 p...