ARTICLES
1,240 Article(s)
1, 2, 3, 4, 5, 6 >> >|
Document(s)
Title
Bu çalışmada, dolomit içeren bir çinko karbonat (simitsonit) cevher numunesinin (%24,22 ZnO)sodyum hidroksit çözeltilerindeki çözünme özellikleri X-ışını kırınımı (XRD), Fourier dönüşümlükızılötesi spektroskopisi (FT-IR), ısıl (TG/DTA) ve kimyasal an...